Kpss Tercih

Posted on: Nisan 25, 2009

reklam müziği
reklam müzikleri
sgk sorgulama
ssk sorgulama
ales
tarım bağkuru

Reklamlar

OKS ile ilgili tüm bilgiler

Sınav yaklaşıyor, öğrencileri heyecan basmış durumda. Kim hangi okulu tercih edecek, sistem nasıl işleyecek?
Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS), bu pazar günü son kez yapılıyor. 915 bini aşkın öğrenci, başta Fen ve Anadolu Liseleri olmak üzere “iyi bir liseye” yerleşmek için sınava girecek. Tercihler ve yerleştirmeler bu sınavın sonuçlarına göre yapılacak. Bu dizide soruların genel yapıları, hangi okulu kimlerin tercih edebileceği, okulların kontenjanları, hangi liselerin en son kaç net ile öğrenci aldığı, taban puanları ve sınav günü hangi taktikleri izlemenin başarıyı daha da artıracağına ilişkin genel bilgileri bulacaksınız. Ayrıca sınava girecekler yani 8. sınıf öğrencilerinin dilinden onlar için sınavın ne anlam ifade ettiğini öğreneceksiniz.

OKS’nin bu yıl son olmasının yanı sıra bir başka özelliği de bu yıl sınavın kapsamının daraltılması ve soruların niteliğinin değişmesi oldu. Sınavda sorulacak sorular, hem eski sistemde, hem de yeni yapılandırmacı yaklaşıma göre öğretim gören 120 okulda pilot uygulaması yapılan öğrencileri kapsayacak şekilde düzenlendi. Yani iki müfredatta örtüşmeyen konular dikkate alınmadı ve müfredat dışı soru da sorulmayacak. Uzmanlar, bu yılın sorularının geçmiş yıllara göre daha kolay olmasını bekliyor. Geçen yılki OKS’de öğrencinin okul başarısı yani diploma notu, İlköğretim Başarı Puanı (İBP) adı altında ilk kez sınav sonuçlarına yüzde 7 oranında etkide bulundu. Bu oran, son sınavda da geçerli olacak. Diploma notlarından elde edilecek ilköğretim başarı puanları sınav puanına eklenerek, yerleştirme puanı oluşturulacak. Bu amaçla öğrencilerin diploma notlarından İBP hesaplanacak.

SİSTEM DEĞİŞMEDİ
İBP hesaplanmasında sınava girsin girmesin bütün adayların diploma notlarından yararlanılacak. Elde edilen İBP, toplam ağırlıklı standart (100 – 500 puan aralığına dönüştürülmemiş) puana ortalama yüzde 7 oranında eklenecek. Ancak merkezi sistem ile öğrenci alan 92 özel okul, bu puanı kullanmayacak. Sınavda sorulacak soruların sayısı, türleri, süresi ve puan hesaplaması da değişmedi. Sınav yine tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek. Sınavda geçmiş yıllarda olduğu gibi 25′er soruluk 4 test yani toplam 100 soru yer alacak. Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler’den 25′er soru gelecek. Türkçe konularından çıkacak 25 soru Türkçe kullanma gücü ile ilgili olacak. Matematik sorularının 9′u geometriyi kapsayacak. Fen ve Teknoloji sorularının 10′u fizik, 9′u biyoloji ve 6’sı da kimya sorusu olacak. Sosyal bilgilerdeki soruların da 14′ü tarih, 11′i coğrafya konularından çıkacak.

TERCİHLER İLE İLGİLİ İŞLEMLER
* OKS’ de alınabilecek en yüksek puan 500, en düşük puan ise 100.
* Sınav sonuçlarına göre tercih yapabilmesi için adayın 160 puanbarajını geçmesi gerekiyor. .
* Adaylar tercih listesinde en fazla 20 okul tercihi yapacaklar.
* Tercihlerde il/ilçe sınırlaması bulunmuyor.

KİM HANGİ OKULU TERCİH EDECEK?
OKS’de iki tür puan hesaplanacak ve bu puanlar okullara yerleştirmede kullanılacak. Bu puanlardan biri OKS-MF (Matematik Fen) Puanı, diğeri OKS-TM (Türkçe Matematik) Puanı. OKS-MF puanı Fen Liseleri, Fen ve Teknoloji Liseleri ve Sağlık Meslek Liseleri’ne yerleştirmesinde kullanılacak. OKS-TM puanı ise OKS-MF puanla öğrenci alan okullar dışındaki tüm okullara yerleştirmede, 8. Sınıf Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavında, Polis Koleji Aday Tespit Sınavı’nda geçerli olacak. Bu yıl da 20 tercih alınacak. Birinci yerleştirme işlemleri yapılacak ve buna göre kayıtlar gerçekleştirilecek. Ancak öğrenciler kazandığı halde kayıt yaptırmama veya kayıt yaptırsalar dahi geri alma hakkına sahip olacak. Kayıt sonrasında boş kalan kontenjanlar belirlenip, ilan edilecek. Öğrencinin Fen Lisesi ve Özel Fen Lisesi tercihini yapabilmesi için 6. ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yılsonu notu en az “orta” ve bu derslerin yılsonu ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olması gerekiyor. Öğrencinin Sosyal Bilimler Lisesi tercihi yapabilmesinin koşulu ise 6. ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yılsonu notunun en az 3.00 ve bu derslerin yılsonu ağırlıklı ortalamasının da en az 4.00 olması lazım.

OKS testleri
* Türkçe 25: (Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçecek)
* Matematik 25: (16 soru: Matematik, 9 Soru: Geometri)
* Fen Bilgisi 25: (10 soru: Fizik, 6 soru: Kimya, 9 soru: Biyoloji)
* Sosyal Bilgiler 25: (14 soru: Tarih, 11 soru: Coğrafya)

OKS ile hangi okullara giriliyor
Resmi ve özel Fen Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
Anadolu Liseleri
Anadolu Teknik Liseleri
Anadolu Meslek Liseleri
Anadolu Öğretmen Liseleri
Anadolu İmam Hatip Liseleri
Anadolu Sağlık Meslek Liseleri
Sağlık Meslek Liseleri
Adalet Meslek Liseleri
Anadolu Tarım ve Tarım Meslek Liseleri
Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi
Polis Koleji Merkezi sınav sistemi ile öğrenci alan özel okullar
Oks’de çıkacak konular

Oks’de çıkacak konular hakkında
Sevgili öğrenciler; biliyoruz OKS yada yeni adıyla SBS gibi zor bir sınava hazırlanıyorsunuz, ve harıl harıl çözücek testler, okumak için oks konuları, soruları arıyorsunuz. İnşallah pek yakında sizlere OKS (SBS) de çıkacak bütün konuları bu sayfamızda yayınlayacağız.

Oks Türkçe hakkında

Amacınız Anadolu veya Fen Liselerine girip, kaliteli bir eğitim alarak geleceğe en iyi biçimde hazırlanmak ve idealinizdeki mesleğe ulaşmak için üniversite kapılarını aralamaktır. Bu amaca ulaşmak için gireceğiniz sınavlarda sorulan 100 sorunun 25′i Türkçe dersinden gelmektedir. OKS sınavlarında katsayılar dikkatle incelendiğinde Türkçe’nin önemini ve sınavdaki ağırlığını daha iyi anlayabilirsiniz. Türkçe’yi bütün kurallarıyla bilmek, sizin başarınız açısından mutlak bir önem arzetmektedir. Türkçe’yi iyi bilmek demek sadece Türkçe sorularını çözmekte değil, diğer derslere ait soruları doğru anlamada ve çözmekte de işe yarayacaktır.

Sevgili öğrenciler, Orta Öğretim Kurumlar Sınavı’nda çıkan Türkçe sorularını 5 temel başlıkta toplayabiliriz:

1-Anlam Bilgisi,

2-Dil Bilgisi,

3-Anlatım Bozuklukları

4-Yazım Bilgisi

5-Edebiyat Bilgileri

Yaklaşık 20 sorunun çıktığı anlam bilgisi, soruların % 80’ini teşkil etmektedir. Bu da bize çalışmalarımızda anlam bilgisine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermektedir. Anlam bilgisi, her şeyden önce hızlı ve doğru okumanızı; okuduğunuzu anlamanızı ve anladığınızı yorumlamanızı gerektirir. Soruların büyük çoğunluğunun anlam bilgisi olması ve ezbere dayalı bir bilgi istememesi bunun kanıtıdır. Anlam bilgisi soruları kelime, cümle ve paragraf düzeyinde karşımıza çıkar. Sözcük anlamında, sözcüğün cümle içinde kazandığı değişik anlamları bulma, yorumlama ve deyimlerin anlamlarını kavramaya yönelik sorular sorulur. Cümle anlamında cümlede verilen yargıyı kavrama, yargının oluşmasında etkili olan yardımcı yargıları bulma, yargıyı aktaran kişinin yansıttığı duyguyu, düşünceyi anlama ile ilgili sorular gelmektedir. Cümle anlamında sizlerin anlama yeteneğiniz ölçülür. Ayrıca birbirine benzer yargılar arasından farklı olanı bulabilme üzerinde durulur. Paragrafta sizden istenen, değişik yargılardan oluşan bir bütünü kavramanızdır. Bunu kavrarken aynı zamanda onun parçalarla olan ilgisini de anlamanız istenir. Paragraf soruları uzun olmasından dolayı zor soru olarak algılanır. Oysa bu soruların cevabı soruda verilen parçanın içinde gizlidir. Bu yönüyle belki de en kolay sorular paragraf sorularıdır. . Paragraf sorularını kolay çözmenin yolu bol paragraf sorusu çözmekten geçer.Paragrafı okumadan önce soru kökünü mutlaka okuyun ve ne sorulduğunu anlamaya çalışın. Ayrıca Anlam Bilgisi konusundan gelen soruları çözebilmek için az da olsa kitap okumaya çalışmalısınız. Ayda bir iki kitap bitirmeniz size fayda sağlayacaktır. Okuduğunuz metni özetlemeye, eleştirmeye çalışırsanız yaptığınız işin verimliliği daha da artacaktır. Burada değinmek istediğimiz önemli bir husus da sözlük kullanımıdır. Okuduğunuz metinde karşılaştığınız kelimelerden anlamlarını bilmediklerinizi öğrenmek, deyimlerin tam karşılığını bilmek, atasözlerini kavramak istiyorsanız bir Türkçe sözlük ve bir de atasözleri sözlüğü edinmelisiniz. Böylece sınavlarda çıkacak muhtemel deyim, atasözü ve kelime anlamı sorularını çok rahat çözebilme yeteneğine kavuşmuş olacaksınız.

Anlam bilgisi soruları nasıl çözülür?

Anlam bilgisi konusu Türkçe dersinin en önemli konusu olup, sınavlarda soruların % 85′inin de geldiği bölümdür. Dolayısıyla bu konuyu öğrenmek, başarıya ulaşmak için çok önemlidir.

Türkçe dersinin en önemli konusu olan anlam bilgisin gelebilecek soruları çözmek için şunlara dikkat edilmelidir:

Günde bir sayfa da olsa kitap okunmalıdır. Kitap okuma alışkanlığı olmayanlar ilk başlarda gazetelerden ilgilerini çeken köşe yazılarını, daha sonra Dünya Klasikleri’nden olan hikâye ve romanları daha sonra ise düşünsel içerikli deneme kitaplarını okumalıdırlar.

Televizyon seyrederken, birilerini dinlerken, okurken veya herhangi bir nedenle duyulan ve anlamı bilinmeyen kelime ve kelime gruplarının anlamları sözlüklerden araştırılıp hemen öğrenilmeliler. Bunu için de her öğrencinin kütüphanesinde mümkünse son baskı bir Türkçe sözlük, bir deyimler sözlüğü, bir atasözleri sözlüğü bir de yazım kılavuzu bulunmalıdır.

Okul Türkçe kitaplarının konularının işleniş bölümünde yer alan “Kelime çalışmaları” ve “Okuma, anlama, Anlatma” çalışmaları bölümleri mutlaka incelenmeli, çalışılmalıdır.

Okunan metinler üzerinde çalışma yapılarak konuları, asıl anlatılmak istenen düşünceleri, metinden çıkarılabilecek düşünceleri ve metnin yazarının veya şairinin konuyu ortaya koyarken içinde bulunduğu ruh hâlini belirleyerek not etmek gerekir.

Bu metinler başkalarına da anlatılabilir. Okunan hikâye veya bir romansa özetleme yapılabilir veya benzer kısa hikâyeler de yazılabilir. Veya hikâye belli bir noktada bırakılarak okuyucu tarafında tamamlanabilir.

Bu çalışmalar kişinin okuduğunu anlama ve anladığını sözlü veya yazılı şekilde ifade edebilme yeteneğini geliştirir. Bu kabiliyetleri gelişen kişilerin soruları daha kolay ve hızlı, ayrıca da doğru olarak çözebilecekleri görülecektir.

Soruları çözerken kalem kullanmak gerekir. Kelimelerin, cümlelerin anlamları belirlenip yanlarına yazılmalıdır. Bu belirlemeler yorumlanmalı ve kıyaslanmalı, sonra da istenen bilgiye ulaşılmalıdır.

Özellikle paragraf sorularında kalem kullanmak çok önemlidir. Sözel bir metindir, okumayla yapılır düşüncesi eksiktir. Okunan ve parçadan çıkarılan düşünceler, konu, ana fikir ve yazarın içinde bulunduğu durum not edilmelidir. Bu veriler sorunun çözümünde bizden istenen bilgiler olacaktır.

Türkçe konuları birbirinin devamı olduğu için konuları sırayla ve anlayarak çalışın. Bir konuyu çok iyi anlamadan diğerine geçmeyin.

· Her konu bir sonraki konunun temelidir. Temeli sağlam olmayan bina en küçük etkilerde bile yıkılabilir.

· Çıkmış sorular çıkabilecek soruların aynasıdır, bu yüzden son 10 yılın çıkmış sorularını konu konu çözün.

· Test tekniğine alışmak için bol bol soru çözün.

· Anlayamadığınız yerleri mutlaka öğretmenlerinize sorun.

Merhaba arkadaşlar tercih yapmış olan arkadaşlar tercihlerini bizimle paylaşırsa memnun oluruz.İlk ben paylaşayım belki yardımım dokunur diğer arkadaşlara.Teşekkürler.


2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) – Ortaöğretim ve Önlisans: Duyuru

Aşağıdaki dökümanları açabilmek için Adobe Reader 'ın 5.0 veya üstü sürümünün sisteminizde yüklü olması gerekmektedir. Eğer dökümanları kaydetmek istiyorsanız, kaydetmek istediğiniz dökümanın üzerine sağ tıklayıp "Hedefi Farklı Kaydet" seçeneğini seçiniz.

2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) – Ortaöğretim ve Önlisans Basın Duyurusu

2008 Yerleştirme Takvimi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
2008 Yılı Yerleştirme Takvimi 

Sıra Yerleştirme Adı Tercih Bildirim
Süresi
Başvuru Yeri Sonuç
Açıklama
Tarihi
1. KPSS-2008/1 TC Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme 07/01/2008
11/01/2008
www.osym.gov.tr 22.01.2008
2. 2007-YDUS Ekim Dönemi Ek Yerleştirme 23.01.2008
30.01.2008
www.osym.gov.tr 07.02.2008
3. 2008-TUS Nisan Dönemi Yerleştirme 29.04.2008
02.05.2008
www.osym.gov.tr 15.05.2008
4. KPSS-2008/2 TC Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme 20/05/2008
23/05/2008
www.osym.gov.tr  
5. KPSS-2008/3 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme 28/05/2008
03/06/2008
www.osym.gov.tr

Son Yorumlar

HSBC de Staj yapmak hakkında nursel uysal
Denizbank İŞ Başvurusu hakkında Rukiye ZARARSIZ
HSBC de Staj yapmak hakkında merve bozkurt
HSBC de Staj yapmak hakkında hatice çakır
Denizbank İŞ Başvurusu hakkında hatice çakır

Blog Stats

  • 737,532 hits

En Fazla Tıklananlar

  • Hiçbiri
Reklamlar